Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin
1. Mục đích áp dụng
Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website mynghedacy.com thuộc quyền sở hữu của Lê Đắc Phong được đặt tên giao dịch là Mỹ nghệ Đắc Ý.
Chính Sách này mô tả cách Mỹ nghệ Đắc Ý tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Mỹ nghệ Đắc Ý (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Mỹ nghệ Đắc Ý được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Mỹ nghệ Đắc Ý.

2. Quy định cụ thể
 
1. Về việc thu thập thông tin
- Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Mỹ nghệ Đắc Ý, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).
- Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Mỹ nghệ Đắc Ý không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
- Khách Hàng đồng ý cho Mỹ nghệ Đắc Ý ghi âm và lưu giữ lại nội dung

(i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của Mỹ nghệ Đắc Ý;

(ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Mỹ nghệ Đắc Ý cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”).

2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng
- Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Mỹ nghệ Đắc Ý đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Mỹ nghệ Đắc Ý.
- Mỹ nghệ Đắc Ý có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Mỹ nghệ Đắc Ý cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Mỹ nghệ Đắc Ý. Khi thu thập dữ liệu, Mỹ nghệ Đắc Ý thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
- Các thông tin thanh toán của Khách Hàng được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ(số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của Mỹ nghệ Đắc Ý. Giao dịch thanh toán của Khách Hàng được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết của Mỹ nghệ Đắc Ý.
- Mỹ nghệ Đắc Ý không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của Mỹ nghệ Đắc Ý.
- Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Bạn để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được Chúng Tôi lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Bạn đóng tài khoản trên Mỹ nghệ Đắc Ý. Sau khi thời hạn này kết thúc, Chúng Tôi sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.
- Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Mỹ nghệ Đắc Ý, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Mỹ nghệ Đắc Ý, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Chúng Tôi phát hiện Bạn có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Chúng tôi có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng
- Mỹ nghệ Đắc Ý có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
- Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Mỹ nghệ Đắc Ý;
- Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Mỹ nghệ Đắc Ý, các website khác của Mỹ nghệ Đắc Ý, hoặc ngược lại;
- Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Mỹ nghệ Đắc Ý;
- Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

4. Về việc liên kết với các website khác
- Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Mỹ nghệ Đắc Ý trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Mỹ nghệ Đắc Ý tại mynghedacy.com.
- Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Mỹ nghệ Đắc Ý từ các website khác không phải là website chính thức của Mỹ nghệ Đắc Ý.

5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng
- Mỹ nghệ Đắc Ý không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Mỹ nghệ Đắc Ý cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
- Ngoài các trường hợp nêu trên, Mỹ nghệ Đắc Ý sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Mỹ nghệ Đắc Ý cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.
- Mỹ nghệ Đắc Ý có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:
* Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Mỹ nghệ Đắc Ý có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Mỹ nghệ Đắc Ý tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Mỹ nghệ Đắc Ý sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
* Mỹ nghệ Đắc Ý có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các hệ thống cửa hàng của Mỹ nghệ Đắc Ý, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Mỹ nghệ Đắc Ý. Việc chia sẻ này giúp Mỹ nghệ Đắc Ý có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Bạn có thể quan tâm. Trong trường hợp các hệ thống cửa hàng của Mỹ nghệ Đắc Ý và các công ty liên kết của Mỹ nghệ Đắc Ý được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Mỹ nghệ Đắc Ý: Mỹ nghệ Đắc Ý có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Mỹ nghệ Đắc Ý cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Mỹ nghệ Đắc Ý sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
* Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Mỹ nghệ Đắc Ý có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Mỹ nghệ Đắc Ý sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

6. Sử dụng Cookie
Mỹ nghệ Đắc Ý cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Mỹ nghệ Đắc Ý... nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Mỹ nghệ Đắc Ý hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.
 
7. Liên hệ, giải đáp thắc mắc
Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Mỹ nghệ Đắc Ý 03 6555 6663 hoặc gửi email đến địa chỉ: mynghedacy@gmail.com.

 

mỹ nghệ đắc ý

Tin Mới

Bộ dụng cụ uống trà và cách pha trà

Bộ dụng cụ uống trà và cách pha trà

Bạn đang băn khoăn khi muốn mua một bộ ấm pha trà sao cho đúng cách và để giữ cho vị trà luôn ngon nhất. Ở bài viết này...
Xem thêm
Chính sách đổi hàng trên Mỹ nghệ Đắc Ý

Chính sách đổi hàng trên Mỹ nghệ Đắc Ý

Nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao chất lượng phục vụ sau bán hàng, Mỹ nghệ Đắc Ý sẽ hỗ trợ quý khách...
Xem thêm
Thông tin bảo mật

Thông tin bảo mật

Mỹ nghệ Đắc Ý, Khay trà, bàn trà điện, ấm trà giá rẻ
Xem thêm
Hướng dẫn mua hàng trên Mỹ nghệ Đắc Ý

Hướng dẫn mua hàng trên Mỹ nghệ Đắc Ý

Bạn gặp khó khăn khi mua hàng tại Mỹ nghệ Đắc Ý, ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mua hàng và thanh...
Xem thêm
Top